Acte Necesare

Formulare online:

Formular online de contact

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.
2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor
3. Anexa nr. 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari
4. Anexa nr. 18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  

5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000
6. Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate
7. Formulare stare civila
8. Alte formulare
9. Formulare tipizate

Registru Agricol: Formulare utile care se pot descarca click aici

Formulare stare civila

 • Cerere eliberare adeverinta de stare civila: click aici
 • Cerere eliberare certificate duplicat: click aici
 • Cerere eliberare extras multilingv: click aici
 • Instructiuni privind LG. 17 din 2014 si formulare si anexe: click aici si formulare: click aici
 • Cerere privind racordarea la reteaua de gaz: click aici
 • Adeverinta angajator: click aici
 • Anexa 1 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială: click aici
 • Anexa 2 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
 • CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
Alte formulare
 • Instructiuni privind LG. 17 din 2014 si formulare si anexe: click aici si formulare: click aici
 • Cerere privind racordarea la reteaua de gaz: click aici
 • Adeverinta angajator: click aici
 • Anexa 1 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială: click aici
 • Anexa 2 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
 • CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
 • Anexa nr. 1 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii Vizualizare
 • Anexa nr. 2 Adeverinta angajator  Vizualizare
 • Anexa nr. 1 la HG Anexa nr. 1 la NM cerere mare vmgasfcald_2017 Vizualizare
 • Anexa nr. 2 la HG Anexa nr.1a la NM cerere scurta Vizualizare
 • Anexa nr. 8 la HG Anexa nr. 16 la NM cerere ajutor urgenta Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional  Vizualizare
 • Cerere acordare alocatie plasament  Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului / stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului stimulentului de insertie Vizualizare
 • Cerere prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare -1 Vizualizare
 • Cerere prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare Vizualizare
 • Documente doveditoare pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii 0 – 18ani Vizualizare
 • Incuviintare copil peste 14 ani  Vizualizare
 • Incuviintare mandat Vizualizare
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social Vizualizare
 • Schimbare reprezentant legal Vizualizare
Formulare tipizate
 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.