Proiecte de HCL

Anul 2023
 • Anunt nr. 3734 din 11.12.2023 cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 si Proiect de hotarare din 11.12.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 Nr: 3734 (Adaugat la data 11.12.2023) Vizualizare Vizualizare
  • Anunt nr. 42 din 03.01.2023 cu privire la Proiectul de HCL nr. 04 din 03.01.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in anul 2023 Nr: 04 (Adaugat la data 03.01.2023) Vizualizare
   Anul 2022
   • Anunt nr. 285 din 27.01.2022 proiet hotarare privind aprobarea bugetului local 2022 Nr: 285 (Adaugat la data 27.01.2022) Vizualizare
    Anul 2021
    • Raport de specialitate nr. 2998 din 09.09.2021 la proiectele de HCL Nr: 2998 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
     • Referat de aprobare nr. 2997 din 09.09.2021 privind necesitate si oportunitate a proiectelor de HCL Nr: 2997 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
      • Proiect de HCL nr. 41 din 09.09.2021 privind participarea comunei Balasesti cu capital social la Apa Canal SA Galati Nr: 41 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
       • Hotarare nr. 41 din 09.09.2021 privind participarea comunei Balasesti cu capital social la Apa Canal SA Galati Vizualizare
      • Proiect de HCL nr. 40 din 09.09.2021 privind aprobarea planului a tarifelor la apa si canalizare Nr: 40 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
       • Hotarare nr. 40 din 09.09.2021 privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare Vizualizare
      • Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa Nr: f.n. (Adaugat la data 08.09.2021) Vizualizare
       • Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa Vizualizare
       • Anexa 1 – Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
       • Anexa 2 – Contract de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
       • Anexa 4 – Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
       • Anexa 5 – Caiet de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
      • Proces verbal nr. 1498 din 14.04.2021 aprobare burse școlare 2020 – 2021 Nr: 1498 (Adaugat la data 14.04.2021) Vizualizare
       • Anunț nr. 1452 din 09.04.2021 afisare proiect buget local – 2021 Nr: 1452. (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
        • Raport de specialitate nr. 1452 din 09.04.2021 privind proiectul bugetului local pe anul 2021 Nr: 1452 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare