Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

2023

 • Rezultat final nr.2095 din 24.07.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar din comuna Balasesti Vizualizare
 • Rezultatul probei interviu nr.2094 din 24.07.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar din comuna Balasesti Vizualizare
 • Centralizator final rezultat proba scrisa nr. 2076.1 din 20.07.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2076 din 20.07.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar din comuna Balasesti Vizualizare
 • Borderou nr. 2026 din 14.07.2023 privind afisare a rezultatelor selectiei dosarelor pentru concursul de de asistent medical generalist debutant organizat in data de 20.07.2023 Vizualizare
 • Anunţ nr. 1782 din 21.06.2023 privind organizare concurs asistent medical generalist debutant, bibliografie, tematica Vizualizare
 • Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 2022 – Formular de înscriere concurs personal contractual (Adaugat la data 21.06.2023) Vizualizare
 • Rezultatul probei scrise nr. 1719.1 din 15.06.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar din comuna Balasesti Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1719 din 15.06.2023 pentru ocuparea postului vacant, de asistent medical generalist debutant in cadrul Cabinetului Medical Scolar din comuna Balasesti Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1609 din 06.06.2023 privind selectie dosare concurs asistent medical generalist debutant Vizualizare
 • Anunţ nr. 1408 din 16.05.2023 privind concurs asistent medical generalist debutant, bibliografie, tematica, fişă post Vizualizare
 • Adresa nr. 1225 din 26.04.2023 Tabel rezultate finale examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru un funcţionar public din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane şi achiziţii publice, din functia publica de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional principal. Vizualizare
 • Adresa nr. 1224 din 26.04.2023 Rezultatul probei interviu examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru un funcţionar public din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane şi achiziţii publice, din functia publica de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional principal. Vizualizare
 • Adresa nr. 1223 din 26.04.2023 Rezultatul probei scrise examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru un funcţionar public din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane şi achiziţii publice, din functia publica de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional principal. Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1103 din 10.04.2023 privind selectie dosare examen promovare în grad profesional Vizualizare
 • Anunt nr. 836 din 20.03.2023 privind organizare examen de promovare in grad – consilier clasa I Vizualizare

2022

 • Borderou nr. 1994 din 29.06.2022 rezultat final concurs asistent medical comunitar Vizualizare
 • Borderou nr. 1993 din 29.06.2022 rezultat proba interviu concurs asistent medical comunitar Vizualizare
 • Borderou nr. 1992 din 29.06.2022 rezultat proba scrisa concurs asistent medical comunitar Vizualizare
 • Borderou nr. 1923 din 20.06.2022 privind rezultat selectie dosare asistent medical comunitar Vizualizare
 • Anunt concurs nr. 1819 din 06.06.2022 privind organizare concurs asistent medical comunitar Vizualizare

2021

 • Borderou nr. 2644 din 15.07.2021 rezultat proba scrisa Vizualizare
 • Borderou nr. 2472 din 15.07.2021 rezultat proba interviu Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2394 din 07.07.2021 rezultate selectie dosar concurs functie contractuala temporar vacant  Vizualizare
 • Anunt concurs nr. 2322 din 30.06.2021 privind concurs post temporar functie contractuala de executie Referent II. Bibliografie si Fisa post Vizualizare
 • Rezultat final nr. 1515 din 14.04.2021 pentru ocuparea postului de Inspector Asistent,in cadrul Compartimentului Cadastru,Fond Funciar,Registrul Agricol si Urbanism  Vizualizare
 • Rezultatul probei interviu nr. 1514 din 14.04.2021 pentru ocuparea postului de Inspector Asistent,in cadrul Compartimentului Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol si Urbanism  Vizualizare
 • Rezultat nr. 1508 din 14.04.2021 privind proba scrisa pentru ocuparea postului de Inspector Asistent,in cadrul Compartimentului Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol si Urbanism  Vizualizare
 • Anexa la Procesul verbal nr. 1354 din 01.04.2021 rezultatele selectiei dosarelor inscrise la consurs temporar vacant  Vizualizare
 • Anunt concurs nr.1199 din 24.03.2021 privind ocuparea functiei publice de executie, temporar vacanta, Inspector asistent Vizualizare

2020

 • Proces verbal nr. 4484 din 21.12.2020 rezultate finale concurs IA Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4483 din 21.12.2020 rezultatul probei interviu concurs IA  Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4482 din 21.12.2020 rezultatul probei scrise concurs IA Vizualizare
 • Procesul verbal nr. 4442 din 17.12.2020 – rezultat final examen promovare in gradVizualizare
 • Procesul verbal nr. 4441 din 17.12.2020 – rezultatul probei interviu – inspector asistentVizualizare
 • Anexa la procesul verbal nr. 4440 din 17.12.2020 – rezultatul probei scrise – inspector asistent Vizualizare
 • Anexa la procesul verbal nr. 4394 din 15.12.2020 – rezultatele la selectia dosarelor – inspector de specialitatea IAVizualizare
 • Anexa la procesul verbal nr. 4391 din 15.12.2020 – rezultatele la selectia dosarelor de promovare in grad Vizualizare
 • Anunt nr. 4383 din 14.12.2020 privind rezultat probei interviu concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al comunei Balasesti Vizualizare
 • Anunt nr. 4376 din 14.12.2020 privind rezultat proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al comunei Balasesti  Vizualizare
 • Anexa la P.V. nr. 4267 din 08.12.2020 privind organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al comunei Balasesti Vizualizare
 • Anunt nr. 4201 din 27.11.2020 privind examen promovare grad Vizualizare
 • Anunt nr. 4198 din 27.11.2020 privind concurs post temporar vacant Vizualizare
 • Anunt nr. 3949 din 12.11.2020 privind organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al comunei Balasesti Vizualizare
 • Anunt organizare concurs in data de 03.04.2020 pentru consilier compartiment achizitii publice si tematica: click aici
2019
– Adresa nr. 3054 din 31.10.2019 – rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 31.10.2019: click aici
– Proces verbal nr. 2971 din 25.10.2019 privind selectie dosare concurs Inspector debutant: click aici
– Anunt nr. 2677 din 03.10.2019 cu privirea la organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, perioada nedeterminata in aparatul de specialitate al primarului comunei Balasesti, Compartimentul Asistenta Sociala si Stare Civila – inspector debutant: click aici
 
2018
– Proces verbal nr. 2728 din 17.12.2018 privind neprezentare candidati pentru postul vacant contabil: click aici
– Anunt nr. 2562 din 16.11.2018 cu privirea la organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, perioada nedeterminata in aparatul de specialitate al primarului comunei Balasesti, Compartimentul Financiar – contabil/Buget – contabil: click aici
– Formular nr. 1682 din 30.07.2018 privind comunicare rezultat selectie a dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor functii de natura contractuala vacante: click aici
– Anunt nr. 1661 din 27.07.2018 privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de contabil, Compartimentul Financiar contabil, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Balasesti: click aici
– Anunt nr. 1624 din 23.07.2018 cu privirea la organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grad / treapta a personalului de specialitate al Primarului comunei Balasesti in data de 30.07.2018 ora 13:00 la sediul Primariei: click aici
– Anunt nr. 1485 din 21.06.2018 cu privirea la organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, perioada nedeterminata in aparatul de specialitate al primarului comunei Balasesti, Compartimentul Financiar – contabil/Buget – contabil: click aici
 
2017

– Anunt cu privirea la organizare concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de referent debutant 2 posturi si bibliografia: click aici
– Anunt cu privire la demararea procedurii de organizare si desfasurare a examenului pentru promovarea in grad profesional din cadrul serviciului public de asistenta sociala: click aici.
– Adresa nr. 1238 din 15.05.2017 catre Agentia Nationala a Functionarilor publici privind acordare aviz pentru organizare examen de promovare in grad profesional superior: click aici
– Anunt nr. 1237 din 15.05.2017 privind demarare proceduri examen de promovare in grad profesional: click aici
– Adeverinta nr. 1236 din 15.05.2017 privind indeplinirea conditiilor de promovare in grad profesional superior d-na Stan Rodica Liliana: click aici

 JUDETUL GALATI, COMUNA BALASESTI – Anexa nr. 1 la anunţul pentru postul de referent 

 BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de referent (urbanism si amenajare teritoriu), din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BALASESTI, perioadă determinată. 

Postul referent (urbanism si amenajare teritoriu),este de gradul II ,conform organigramei .

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.H.G nr 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor se supun avizării şi/sau autorizării;
5.H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulament de construcţii şi instalaţii; aferente acestora;
6.H.G nr. 525/1996 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului , modificata şi completată;
9. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Primar MAFTEI PAUL CEZAR

BIBLIOGRAFIE: pentru postul de consilier:

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare raportat, la Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală;
– O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
– H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
– O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
– Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele financiar – contabile;
– ORDIN nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 
Primar MAFTEI PAUL CEZAR

2016

ANUNŢ U.A.T. comuna Bălăşeşti, cu sediul în localitatea Bălăşeşti, judeţul Galaţi, organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale respectiv de: de consilier în cadrul compartimentului contabilitate – vacant

– consilier clasa I, grad superior – 1 post pentru perioada nedeterminata;

In conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 12.09.2016, ora 10:00 ,
– Proba interviu în data de 13.09.2016, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– cele prevăzute în art.3 din H.G.286/2011;
– studii superiore de lungă durată economice , absolvite cu diplomă de licenţă şi cunoştinte de operare pe calculator in programele de contabilitate bugetară;
– cunoasterea teoretică a legislaţiei financiar -contabile ;
– vechimea în specialitate minim 5 ani .

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Bălăşeşti , judeţul Galaţi.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Bălăşeşti, judeţul Galaţi telefon: 0236/334709, fax 0236/334709, E-mail :primariabalasesti@yahoo.com şi de pe site oficial; www.primariabalasesti.ro, persoană de contact: Stoleru Mihaela –secretar. PRIMAR, MAFTEI PAUL CEZAR

ANUNŢ U.A.T. comuna Bălăşeşti, cu sediul în localitatea Bălăşeşti, judeţul Galaţi, organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale respectiv de : referent urbanism în cadrul compartimentului urbanism – temporar vacant.

– referent clasa II, grad superior – 1 post, pentru perioada determinată.

In conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 05.09.2016, ora 10:00 ,
– Proba interviu în data de 06.09.2016, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– cele prevăzute în art.3 din H.G.286/2011;
– Studii necesare: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Curs de perfecţionare în specialitatea cadastru;
– Cunoştinţe operare pe calculator: – utilizare Word, Excel, Internet – nivel bine;
– vechimea în specialitate minim 2 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Bălăşeşti , judeţul Galaţi.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Bălăşeşti, judeţul Galaţi telefon: 0236/334709, fax 0236/334709, E-mail :primariabalasesti@yahoo.com, şi de pe site oficial; www.primariabalasesti.ro, persoană de contact: Stoleru Mihaela –secretar. PRIMAR, MAFTEI PAUL CEZAR

ANUNŢU.A.T. comuna Bălăşeşti, Județul Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de consilier clasa I gr. superior şi inspector clasa I gr. superior în cadrul compartimentului financiar contabilitate şi impozite taxe.

   Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare în vederea participări la concurs şi a ocupării functiei publice contractuale:
– studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licenţă;
– cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office Word, Excel, Internet) – nivel mediu;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: disponibilitate deplasare pe teren; operativitate şi responsabilitate, lucru în echipă, bune aptitudini de comunicare şi redactare.
– vechime minim 9 ani în specialitate;
– cunoașterea teoretică a legislației financiar-contabile

   Concursul se va desfăşura conform următorului calendar;
26 februarie 2016, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
04 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

   Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 • curriculum vitae. 

   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

   În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Bălăşeşti, Județul Galaţi, telefon 0236/334.709, fax: 0236/334.709.

BIBLIOGRAFIE: pentru consilier şi inspector

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare raportat, la Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală;
– O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
– H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
– O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
– O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
– Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele financiar – contabile;
– ORDIN nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice