Asistenta sociala

Formulare necesare:

 • Afiș Venitul Minim de Incluziune Vizualizare și Pliant – informativ VMI (Adaugat la data 27.11.2023)  Vizualizare
  • Lista documente necesare pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
  • Cerere Venit Minim de Incluziune – durată de completare aprox. 20 min (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
  • Angajament plată Venit Minim de Incluziune – Durata de completare aprox. 5 minute (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
  • Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării Venitului Minim de Incluziune – Anexa nr. 4 (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
 • Anexa nr. 1 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Anexa nr. 2 Adeverinta angajator (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Anexa nr. 1 la HG Anexa nr. 1 la NM cerere mare vmgasfcald_2017 (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Anexa nr. 2 la HG Anexa nr.1a la NM cerere scurta (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Anexa nr. 8 la HG Anexa nr. 16 la NM cerere ajutor urgenta (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere acordare alocatie plasament (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului / stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului stimulentului de insertie (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare -1 (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Cerere prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Documente doveditoare pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii 0 – 18ani (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Incuviintare copil peste 14 ani (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Incuviintare mandat (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Schimbare reprezentant legal (Adaugat la data 04.07.2023) Vizualizare
 • Hotararea nr.20 din 05.04.2024 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav in semestrul II 2023 Vizualizare
 • Hotararea nr.43 din 27.07.2023 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul I 2023 Vizualizare
 • Hotararea nr.8 din 31.01.2023 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav in semestrul II 2022 Vizualizare
 • Hotarareea nr.36 din 30.06.2022 privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022 Vizualizare
 • Dispozitia nr.235 din 05.10.2021 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat copiilor din familii defavorizate  Vizualizare
 • Dispozitia nr.234 din 05.10.2021 privind aprobarea Planului de dezvoltare al serviciului de Asistenta Comunitara Vizualizare
 • Dispozitia nr.233 din 05.10.2021 privind aprobarea Codului etic si Cartea drepturilor beneficiarilor Serviciului de Asistenta comunitara Vizualizare
 • Dispozitia nr.232 din 05.10.2021 privind aprobarea materialelor informative privind activitatile desfasurate si serviciile oferite in cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara Vizualizare
 • Dispozitia nr.231 din 05.10.2021 privind numirea personalului Serviciului de Asistenta Comunitara Vizualizare
 • Dispozitia nr.230 din 05.10.2021 privind aprobarea Instrumentelor de lucru utilizate in cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara  Vizualizare
 • Dispozitia nr.229 din 05.10.2021 privind aprobarea Procedurilor de lucru in cadrul Serviciului de Asistenta comunitara Vizualizare
 • Dispozitia nr.38 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului de baza al asistentilor personali, incepand cu data de 01.01.2022 Vizualizare
 • Anunt cu informatii privind conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei sezon 2020-2021 Vizualizare
 • Certficat de acreditare asistenta sociala si stare civila nr. 4731 din 12.05.2020: click aici
 • Hotararea nr.11 din 25.02.2021 privind aprobarea strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Balasesti Vizualizare