Venit minim de incluziune

  • Afiș Venitul Minim de Incluziune Vizualizare și Pliant – informativ VMI (Adaugat la data 27.11.2023)  Vizualizare
    • Lista documente necesare pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
    • Cerere Venit Minim de Incluziune – durată de completare aprox. 20 min (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
    • Angajament plată Venit Minim de Incluziune – Durata de completare aprox. 5 minute (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare
    • Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării Venitului Minim de Incluziune – Anexa nr. 4 (Adaugat la data 27.11.2023) Vizualizare