Taxe si impozite locale

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂȘEȘTI Localitatea Balasesti județul Galați, Tel. 0236 334782; Fax: 0236 334782; e-mail: balasesti@gl.e-adm.ro, ROMÂNIA – JUDEȚUL GALAȚI

Conturi IBAN Comuna Balasesti judetul Galati, CUI: 4412217

Conturile IBAN persoane fizice, Bancă Trezoreria oraș Târgu Bujor, județul Galați 

Nr. Crt.Cont IBAN    Denumire
1RO05TREZ3082107020101XXX Impozit pe cladiri de la persoane fizice
2RO49TREZ3082107020201XXX Impozit pe terenuri de la persoane fizice
3RO46TREZ3082107020203XXX Impozit pe terenul din extravilan
4RO66TREZ30821070203XXXXX Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
5RO24TREZ3082116020201XXX Impozite pe mijloace de transport detinute de persoane fizice
6RO09TREZ30821A300530XXXX Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
7RO89TREZ30821330208XXXXX Venituri din prestari de servicii(Paza)
8RO35TREZ30821A350102XXXX Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
9RO91TREZ30821360206XXXXX Taxe speciale (Habitat, Iluminat, PSI)
10RO79TREZ30821360250XXXXX Alte venituri

 

 • Hotararea nr.3 din 12.01.2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024 cu rata inflatiei de 13,8 % Vizualizare
  • Hotararea nr.3 din 12.01.2024 – Anexa nr.1 la HCL nr.3 din 12.01.2024 Vizualizare
 • Hotararea nr.4 din 19.01.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 cu rata inflatiei de 5,1% Vizualizare
 • Anunt nr. 42 din 03.01.2023 cu privire la Proiectul de HCL nr. 04 din 03.01.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in anul 2023 (Adaugat la data 03.01.2023) Vizualizare
 • Hotararea nr.1 din 06.01.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022  Vizualizare
 • Hotararea nr.3 din 28.01.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021  Vizualizare
 • Anunt impozite si taxe locale 2020 Vizualizare
 • Studiu de impact impozite si taxe locale 2020 Vizualizare
 • Anexa 1 la HCL nr. 3 din 2020 impozite si taxe 2020 indexate cu rata inflatiei in procent de indice de 4.6%  Vizualizare

Compartimentul Impozite și Taxe

 • Direcția taxe și impozite invită contribuabilii să achite obligațiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele și impozitele locale o dată la 3 ani, ținând cont de evoluție ratei inflației de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, niveluri pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intrarea țară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 și sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informații publicate atât în ​​presa centrală cât și în cea locală.
 • In afara taxelor și impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe și impozite cât și alte obligații, nefiscale (chirii, redevențe, etc), se stabilesc descentralizate, de către fiecare dintre autoritățile locale în parte. 
Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri.
 • Cladirea se consideră dotată cu instalație de apă dacă alimentarea cu apa se face prin conduită, dintr-un sistem de aducție din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala – put, fântâna sau izvor – în sistem propriu;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conduita prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;
 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaj interioare racordate la reteaua publica sau la sursa de energie electrica – grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic – abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii – si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor; 

Formulare tipizate

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. 

Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:

 • Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice – impozitul pe cladiri:  click aici
 • Infografic impozitul pe cladiri v6:  click aici