Cont unic amenzi

ROMÂNIA – JUDEŢUL GALAŢI     PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂŞEŞTI
Localitatea Balasesti judeţul Galaţi, Tel. 0236 334782; Fax: 0236 334782; e-mail: balasesti@gl.e-adm.ro

Conturi  IBAN Comuna Bălășești, judetul Galați, CUI : 4412217

Conturi IBAN persoane fizice, Bancă Trezoreria oraș Târgu Bujor, județul Galați 

Nr. Crt.Cont IBANDenumire
1RO05TREZ3082107020101XXXImpozit pe cladiri de la persoane fizice
2RO49TREZ3082107020201XXXImpozit pe terenuri de la persoane fizice
3RO46TREZ3082107020203XXXImpozit pe terenul din extravilan
4RO66TREZ30821070203XXXXXTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
5RO24TREZ3082116020201XXXImpozite pe mijloace de transport detinute de persoane fizice
6RO09TREZ30821A300530XXXXAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
7RO89TREZ30821330208XXXXXVenituri din prestari de servicii(Paza)
8RO35TREZ30821A350102XXXXVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
9RO91TREZ30821360206XXXXXTaxe speciale(Habitat,Iluminat,PSI)
10RO79TREZ30821360250XXXXXAlte venituri