Proiecte Investitionale

  • Hotararea nr. 22 din 15.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii-Modernizare drumuri de interes local Vizualizare
  • Hotararea nr.9 din 15.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Balasesti si programul de investitii pe anul 2022 Vizualizare

Anunt public nr. 2614 din 14.07.2014  Consiliul Local Balasesti titular al proiectului “Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in satul Pupezeni si sistem de canalizare menajera in satul Ciuresti, in comuna Balasesti, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in comuna Balasesti, satele Ciuresti si Pupezeni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 in zilele de luni – joi, intre orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Primar, Maftei Paul Cezar

Anunt public nr. 2499 din 01.07.2014  Consiliul Local Balasesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii a acordului de mediu pentru proiectul ”Pod de beton armat pe Dc78, modernizare Dc78 si 100 si a drumurilor de interes local in com. Balasesti, Jud. Galati” propus a fi realizat pe amplasament situat in intravilan si extravilan sat Balasesti, sat Ciuresti – Noi si sat Pupezeni, com. Balasesti, jud. Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Consiliului Local Balasesti, comuna Balasesti str. principala, nr. 256, judetul Galati, in zilele de luni – joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08:30 – 13:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

Primar, Maftei Paul Cezar

ANUNT nr. 1958/1/27.05.2014  Consiliul Local Balasesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in satul Pupezeni si sistem de canalizare menajera in satul Ciuresti, in comuna Balasesti, judetul Galati” propus a se realiza in Comuna Balasesti, satele Ciuresti si Pupezeni, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Consiliului Local Balasesti, comuna Balasesti str. principala, nr. 256, judetul Galati, in zilele de luni – joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08:30 – 13:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

Primar, Maftei Paul Cezar