Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Secretar general: Ciocan Elena